8

Proklik ke spuštění experimentu:
http://ises3.prf.ujep.cz/

Legenda k používání:

1. Pomocí posuvníku, nebo zadáním diskrétních hodnot můžeme měnit frekvenci vynucovací síly (červená křivka).

2. Pozorujeme průběh časové závislosti okamžité výchylky oscilátoru pro různé frekvence vynucjící síly.

3. Pokusíme se zjistit rezonanční frekvenci (je to taková frekvence vynucovací síly, kdy je největší okamžitá výchylka oscilátoru)

4. Po vypnutí budicí síly, můžeme pozorovat vlastní tlumené kmitáni.

5. Příjemné měření.

11