4

Řízení experimentu, předávání žákovi

V rámci spuštěného experimentu je možné předat řízení studentovi.

Je možné i při předaném řízení předat řízení i jiné další osobě, dalšímu studentovi ještě předtím, než student předá řízení zpět.

Je možné i při předaném řízení předat řízení i sobě, výběrem "já".

Podmínkou předávání řízení je vybraná třída ještě před klikem na "START" experimentu. Je samozřejmě možné z experimentu odejít, vybrat na úvodní stránce EDURAMA třídu a následně se do experimentu vrátit.

Hlavní podmínkou předávání řízení je také mít na daný čas udělanou rezervaci daného experimentu.

11