2

Rezervace

V části "Vzdálené experimenty_1" v sekci příslušnbého experimentu je kapitola Spuštění experimentu, kde je tlačítko "REZERVACE".

Rezervovat může pouze učitel nebo administrátor.

Rezervaci má napsánu na svůj přihlašovací účet, není možné rezervaci předávat.

Po stisknutí je možné v kalendáři kliknutím na čas příslušný čas rezervovat. Opětovným stiuskem již rezervovaného času dojde ke zrušení rezervace.

Doporučujeme udělat rezervaci včas. Na jeden experiment a jeden čas je možné rezervovat pouze jednoho učitele.

Rezervaci doporučujeme udělat alespoň deset minut před příslušným termínem, aby bylo dostatek času pro systém tuto změnu zaregistrovat. Přestože systém je vytvořen na rychlejší odezvu v řádu minut, je možné, že aplikace rezervace bude chvíli trvat. Proto také nespouštějte experiment ihned po udělané rezervaci, ale až po nějaké chvíli.

Rezervaci je možné provádět na daný týden od aktuálního dne sedm dní dopředu.

11