3

Jak nastavit vzdálený experiment (= Varianta 2).

Vzdálený experiment je aplikace server - klient. Vyžaduje tedy 2 počítače (resp. počítač a SmartPhone, resp. počítač a tablet). Na serverovém počítači bude zapojené Arduino s experimentem a budou zde rovněž spuštěné serverové programy pro měření MesureServerLite (je součástí volně šiřitelného balíčku), dále pro přenos WEB kamery serverový program ImageServer2 (je rovněž součástí volně šiřitelného balíčku) a nějaký WEB server (my používáme Nginx.exe, který má své stránky na http://www.nginx.org, a je také součástí volně šiřitelného balíčku). V klientském počítači, resp. Smartphonu, resp. tabletu bude pouze standardní WEB browser (Edge, Chrome, Internet Explorer, Firefox, aj.).

Na klientském počítači spustíme vzdálený experiment zadáním IP adresy serverového počítače , tím se na našem klientském počítači zobrazí uživatelský panel pro ovládání vzdáleného experimentu. Experiment z této webové stránky se již jednoduše a intuitivně ovládá. Můžeme snímat potenciometr, ovládat řízení relé, zaznamenávat a exportovat měřená data. Exportovaná data si můžete ihned prohlédnout např. v programu Excel.

Tento způsob provádění experimentů bude realizován přes web aplikaci, kterou si budete moci stáhnout z portálu EDURAMA.

 

Měřící systém k realizaci vzdálených Experimentů.

Měřicí systém (= HW)

Na základě vývojové platformy Arduino UNO R3 byly vytvořeny dva univerzální shildy pro měření:

  1. Shield pro měření dvou teplot
  2. Shield pro měření teploty a vlhkosti

 

Pro pilotní fázi  jsou vytvořeny vzorové experimenty rozdělené do skupin podle podle toho, jakým shieldem  měříme.

11