2

Experimenty mají jednotnou strukturu:

 1. Identifikaci
 2. Název
 3. Oblast dle RVP
 4. Mezipředmětové vztahy
 5. Klíčová slova
 6. Pomůcky
 7. Zadání experimentu
 8. Co je cílem experimentu
 9. Teorie + didaktické poznámky k experimentu
 10. Postup
 11. Obrazovky měření
 12. Fotografie z postupu sestavení úlohy
 13. Zdroje na internetu
 14. Metodické poznámky
 15. Technické poznámky
11