1

Vzdálené experimenty jsou připraveny ve dvou variantách:

1.Varianta

K okamžitému spuštění ve výuce, nebo laboratorním cvičení. Jde o čisté spuštění experimentu a měření přes web na portálu EDURAMA. Učitel/žák nemusí mít žádný měřicí systém, data získá vzdáleným měřením přes internet. Vizualizace experimentu je pomocí web_kamery. Pro další zpracování se získaná data automaticky ukládají ve formě Excel_tabulky. Je to nejjednodušší forma měření. Naportálu Edurama bude k jednotlivým experimentům prolink.

2.Varianta

Přes web aplikaci umístěnou na portálu EDURAMA si učitel/žák nastaví experiment přímo ve třídě/laboratoři. Měření probíhá, jako klasický hands-on experiment, ale na tento experiment se mohou přímo ve třídě vzdáleně připojit žáci/studenti ze svých mobilních zařízení. Tento způsob měření už vyžaduje HW vybavení na sestavení experimentu.

11