45

Metodický list = žák

 

Co k experimentu potřebujeme:

  • teplotní senzor 2x

Schéma experimentu:

Jak budete postupovat:

  • Umístěte dva teplotní senzory na různá místa v pokoji nebo ve třídě - k podlaze, blízko stropu, ke oknu, ke dveřím a pod. Dbejte na to, aby se senzory podlahy, stropu ani stěn přímo nedotýkaly, ani aby nebyly umístěny blízko počítače nebo přímo nad ním.
  • Zaznamenávejte teplotní změny v místnosti v průběhu dne.

Zpracování naměřených dat:

  • Porovnejte křivky zaznamenané jednotlivými senzory.
  • Pokuste se získané údaje vysvětlit.

 

Popřemýšlejte nad zadanými otázkami:

  • Která část pokoje má největší teplotu?
  • Která část pokoje je nejchladnější?

 

Náměty nad dalšími aktivity:

  • Sestavte podobný experiment, pomocí kterého můžete prozkoumat proudění v ohřívaném akváriu nebo bazénu.
  • Najděte v literatuře příklady využití tepelného proudění v denním životě a v praxi.

Otázky a úkoly:

  • Jak využívají tepelné proudění orli a čápi?