53

Metodický list = žák

 

Co k experimentu potřebujeme:

 • senzor pro měření vzdálenosti
 • stojan
 • jednoduché kyvadlo

Schéma experimentu:

Jak budete postupovat:

 • Kyvadlo připevněte na stojan a vedle něj umístěte do dostatečné vzdálenosti senzor pro zjišťování vzdálenosti tak, jak je to znázorněno ve schématu.
 • Vychylte kyvadlo z rovnovážné polohy a spusťte měření. Výsledkem měření bude graf závislosti okamžité výchylky na čase.
 • V dalším kroku vyměňte původní kyvadlo za kyvadlo s jinou délkou (=kratší, delší) a znovu realizujte měření.
 • Nezapomeňte se zapsat, která závislost přísluší kterému kyvadlu.

 

Zpracování naměřených dat:

 • Výstupem vašeho experimentu jsou grafy závislostí výchylek na čase, jejichž analýzou získáte potřebné informace.
 • Harmonický pohyb koná kyvadlo když grafem závislosti výchylky na čase je sinusoida.
 • Analyzujte získané grafy a zjistěte, zda kyvadlo konalo harmonický pohyb.
 • Z grafů zjistěte periody pohybů pro jednotlivé kyvadla.
 • Na základě vypočítaných údajů vyslovte závěr, jaká je souvislost mezi délkou kyvadla a periodou jeho pohybu.

 

Popřemýšlejte nad zadanými otázkami:

 • Vysvětlete pojem harmonický kmitavý pohyb.
 • Je pohyb použitého kyvadla harmonický? Své tvrzení vysvětlete.
 • Jak je možné z grafu závislosti výchylky od času zjistit periodu a frekvenci kmitavého pohybu?
 • Jaká je závislost mezi periodou a frekvencí kmitavého pohybu?
 • Jaká je souvislost mezi periodou kmitavého pohybu kyvadla a jeho délkou?
 • Víte už jako pomůžete starému otci opravit hodiny?

 

Úkol:

 • Jak se změní chod kyvadlových hodin ve srovnání s chladnými zimními dny, když přijdou horké letní dny? Hodiny jsou v místnosti bez tepelné izolace. Kyvadlo hodin je kovové.
 • Zachová se doba kmitu kyvadlových hodin, když je přeneseme ze Země na Měsíc?