99

Metodický list = žák

 

Co k experimentu potřebujeme:

 • teplotní senzor
 • kádinka
 • zkumavka
 • 200 ml rovnovážné směsi led - voda
 • asi 150 až 200 g chloridu sodného

Schéma experimentu:

 

 

Jak budete postupovat:

 • Připravíme směs rozdrceného ledu a kuchyňské soli.
 • Nasypeme ji do kádinky a vložíme do ní zkumavku s vodou.
 • Do směsi i do zkumavky vložíme teplotní senzor a sledujeme změny teploty.
 • V mrznoucí směsi klesne teplota na cca -15 0C . Ve zkumavce na 0 0C . Teprve až všechna voda ve zkumavce zmrzne, bude teplota dále klesat.

 

Zpracování naměřených dat:

 • Z naměřených dat určete nejnižší teplotu roztoku.
 • Najděte v tabulkách eutektickou teplotu pro směs kuchyňská sůl - voda a porovnejte s naměřenou teplotou.

 

 

Náměty nad dalšími aktivity:

 • Pokuste se experiment uskutečnit v tepelně izolované nádobě, například v kádince izolované polystyrenem.
 • Jakou teplotu se vám podařilo dosáhnout? Je tato teplota nižší nebo vyšší, než byla v případě, kdy jste použili termosku?