123

Metodický list = žák

 

Co k experimentu potřebujeme:

 • teplotní senzor 2x
 • velkou nádobu o objemu asi 1-2 litry

Schéma experimentu:

Jak budete postupovat:

 • Do nádoby nalijte vodu.
 • Do vody umístěte dvě teplotní sondy: jednu blízko ke dnu (= nesmí se dotýkat dna) a druhou k vrchu nádoby.
 • Zahřívejte nádobu na elektrickém vařiči a přitom zaznamenávejte teplotu. Vodu v nádobě nemíchejte !!!.

 

Zpracování naměřených dat:

 • Porovnejte teplotu vody ve spodní a vrchní části nádoby v každém okamžiku měření.

 

Popřemýšlejte nad zadanými otázkami:

 • Co se děje s vodou, pokud nádobu zahříváme?
 • Je nějaký rozdíl mezi teplotou na vrchu nádoby a teplotou při dně?
 • Odečtěte z grafu hodnoty, které ukazují, jak dlouho trvá teplu, dokud se dostane ze spodní čísti nádoby k vrchním částem.

 

Náměty nad dalšími aktivity:

 • Opakujte tento experiment pro případ, pokud se voda ochlazuje.
 • Najděte v literatuře další příklady využití přenosu tepla prouděním