1

Metodický list = žák

 

Co k experimentu potřebujeme:

  • teplotní senzor (1)
  • skupinu dobrovolníků (2)

 

Schéma experimentu:

Jak budete postupovat:

  • Skupinu dobrovolníků pozvěte do malého pokoje.
  • Zavřete důkladně všechna okna a dveře.
  • Zaznamenávejte změny teploty v pokoji během určitého intervalu (= jedné hodiny).

 

Zpracování naměřených dat:

  • Porovnejte počáteční a výslednou teplotu vzduchu v pokoji.
  • Měnila se teplota během celé doby pozorování, a jak ?

 

Popřemýšlejte nad zadanými otázkami:

  • Pokud by teplota v pokoji nestoupla dostatečně, zkuste si se svými pozvanými dobrovolníky zatancovat. Pomohlo to víc?

 

Náměty nad dalšími aktivity:

  • Dalo by se vypočítat, jaké teplo vytvořili dobrovolníci během vašeho experimentu? Jestli ano proveď výpočet.