12

Kyvadlový oscilátor

původní odkaz - NEPUBLIKOVÁNO
http://ises4.prf.ujep.cz/ 

Proklik na spuštění experimentu:

(viz tlačítko START níže)

Legenda k používání:

1. Je to experiment primárně určený pro měření "g" pomocí kzvadla. Dají se však demonstrovat veškeré závislosti kmitavého pohybu kyvadla.

2. Nejdříve si nastavte délku "Ready" ( 80 ..... 163 cm)

3. Po nastavení délky zvolte rozkmit ( 9.5 cm, nebo 6.2 cm)

4. Po tomto nastavení spuste "Release"

5. Jako ve všech vzdálených exprimentech můžete data ukládat.

6. Je zde demonstrován kmitavý pohyb (sinusoida) a zároveň přerušení na světelné závoře.

7. Na základě přerušení můžeme spočítat okamžitou rychlost kuličky při průchodu rovnovážnou polohou (=průměr kuličky je 40 mm)

E
START REZERVACE
11