5

Výběr experimentu

V části "Vzdálené experimenty_1" má každý experiment svou sekci.
V rámci této sekce jsou čtyři kapitoly:
  • Fyzikální základ
  • Simulace
  • Zadání úlohy
  • Spuštění experimentu

Fyzikální základ je popisem fyzikálního jevu a dalších souvislostí.
Simulace je popis, jak se tento fyzikální jev bude prakticky simulovat.
Zadání úlohy je popisem konkrétní úlohy.
Spuštění experimentu je popisem, kde je vzdálený experiment umístěn a případné další technické informace a vlastní spuštění vzdáleného experimentu, popřípadě rezervace na určitý den a čas.

11