L

Problémy prostředí a jejich nerovnoměrnosti  ve světě

Myšlenka udržitelnosti rozvoje

Možnosti řešení v různých oblastech

Možnosti a způsoby regulace jednání lidí u nás a ve světě

Jak dál

Předměty
Číslo úkolu Charakteristika úkolu Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Výchova ke zdraví Člověk a svět práce
1 Začátky chápání globálních problémů
2 První jednání "světa" o podmínkách života
3 Nerovnoměrnost na světě
4 Myšlenka udržitelného rozvoje
5 Šíření udržitelného rozvoje
6 Souvislosti přírody, lidí a hospodářství
7 Průmysl a udržitelný rozvoj
8 Zásady udržitelnosti v hospodářství
9 Souvislosti lidských činností
10 Šetření energií
11 Přechod k obnovitelným zdrojům energie
12 Obnovitelné zdroje energie
13 Novinky v získávání energie
14 Zaměstnanost v energetice
15 Udržitelnost v dopravě
16 Doprava v okolí
17 Udržitelnost spotřeby
18 Kontrola chemických látek-REACH
19 „Udržitelnost“ obce (města)
20 Význam vody a půdy pro udržitelnost
21 Podpora biodiverzity v krajině
22 Ekologické hospodaření v krajině
23 Regulace jednání lidí v prostředí
24 Právní nástroje pro ochranu ŽP
25 Ekonomické nástroje pro ochranu prostředí
26 Důležitost spolupráce ve světě
27 Udržitelnost ekosystémů v ČR
28 Udržitelnost v suchých částech světa
29 Udržitelnost tropických lesů
30 Problémy rozvoje v chudých zemích
31 Co je rozvojová spolupráce
32 Vztah EU k udržitelnému rozvoji
33 Organizace mezinárodní spolupráce
34 Programy UNESCO
35 Zájem občanů o udržitelnost rozvoje
36 Co je Místní Agenda 21
37 Cíle udržitelného rozvoje