9
Pozdrav námořníků:
Arktický pták:
Zájmeno:
Slaná vodní plocha: