L
1

Pamatujme, že vodou máme šetřit a že plýtvání vodou vyžaduje více peněz. 

2

Ochrana čistoty vody je velmi důležitá a vyžadují ji i různé předpisy : kolem vodárenských nádrží nesmí zemědělci  používat chemické látky, na mnoha místech se zakazují vypouštět do vod nebezpečné nečistoty z továren, z měst a z vesnic a nařizují budování čisticích zařízení pro ochranu živočichů a rostlin.

Vyčištění příliš znečištěné vody je velmi drahé a mnohdy i nemožné.

3

V přírodě se znečištěná voda postupně čistí tak, že různé nečistoty klesají ke dnu a zachytávají se v písku, na listech apod. Kromě toho ve vodě žijí tak drobné organismy, že je pouhým okem nevidíme. Jsou to tzv. vodní bakterie, které se nečistotami z vody živí a tak vodu čistí.  Říká se tomu samočištění vody.

4

To lidé napodobují v čistírnách odpadních vod.

Nejprve se z vody usadí hrubé nečistoty, zachytí se nerozpuštěné látky (např. tuky) a potom se využijí vodní bakterie. Čistá voda se pak vypouští do vodního toku -  do řeky. 

5

Hospodaření s vodou se týká velmi mnoha lidských činnosti ; je to  např. zajišťování pitné vody, zajišťování odvodu  znečištěné vody (kanalizace), ochrana vody v krajině, ochrana vodních toků a vodních nádrží, odpovědné nakládání s vodou na polích a v lesích.

6

Správné hospodaření s vodou je nejdůležitější ochranou před suchem i před povodněmi. 

Vody si máme vážit a nesmíme ji znečišťovat!