L

HMOTNOST

Láhve ze skla a z umělé hmoty mají různou hmotnost – nesprávně se někdy říká, že jsou  různě těžké.

Hmotnost věcí a látek se zjišťuje  tak, že se  porovnává s dohodnutou jednotkou. Dnes je to nejčastěji kilogram -  kg.