34

Kde živočichové žijí ?

Na území naší republiky žije přibližně 40 000 druhů bezobratlých živočichů a 380 druhů obratlovců. Jsou mezi nimi i živočichové tak malí, že je pouhým okem nevidíme. Napiš k následujíícím živočichům v tabulce místa – prostředí , kde nejčastěji žijí. 
Zařaď slova: POLE, LES, LOUKA, RYBNÍK, ZAHRADA, MÍSTNOST

moucha kapr káně zmije kos
kachna hlemýžď sýkora mandelinka ropucha
žížala vážka myš sova skokan
straka srnec medvěd bělásek čáp
zajíc ježek mravenec hraboš kobylka
ještěrka liška štika vosa veverka