3

Z čeho se skládá jméno živočichů ?

Sýkora koňadra
Sýkora modřinka

  

Jak se jmenuješ? Uveď křestní jméno a příjmení:

 

Jméno každého druhu organismu se také skládá ze dvou částí např.:  sýkora modřinka, sýkora koňadra

Čím se liší tyto sýkory?
Čím se liší tito brouci?
Mandelinka topolová
Mandelinka bramborová

mandelinks topolová           mandelinka bramborová

 Když řekneme jen jedno jméno, obvykle tím myslíme ten nejběžnější druh v naší přírodě, nebo když jej neumíme odlišit.