1

Uveď 5 obratlovců a ke každému připiš, do které velké skupiny obratlovců se zařazuje

 

obratlovec skupina obratlovců