4

Co víš o stavbě hmoty

Vyber správná tvrzení a označ je na správné:

Které elektrony označujeme jako valenční? Čím se vyznačují?

Použij periodickou tabulku prvků a doplň tabulku.

Název prvku

Značka prvku

Protonové číslo

Počet elektronů

skupina

Valenční elektrony

perioda

16

kyslík

O

8

8

Sr

Ca

Podle čeho můžeš odvodit, jaké ionty z uvedených prvků vzniknou?

Prvky s malým počtem valenčních elektronů snadno tyto elektrony předávají prvkům, které mají větší počet valenčních elektronů – a naopak.

Které z prvků v tabulce budou vytvářet kationty a které anionty?  

Kationty:

Anionty:  

Opačně nabité ionty se přitahují a vytvářejí sloučeniny spojené iontovou vazbou.

Jak vzniká molekula CaO?
Jak vznikne molekula CaCl2 ?

Elektrony nejsou pouze předávány mezi různými atomy, ale také mohou být mezi atomy sdílené – např. molekula kyslíku O2  vzniká  sdílením elektronů:  - jedna čárka představuje vždy 2 elektrony:


11