6

Co jsou molekuly

Jednotlivé atomy se spojují ve větší útvary – v molekuly.

Molekuly jsou složeny ze stejných nebo různých atomů.

Spojování atomů umožňují především valenční elektrony, které se různě překrývají, nebo se mezi atomy přemisťují a vznikají ionty, které se k sobě přitahují.

J Hůla
J Hůla

            atom kyslíku                  molekula kyslíku

Prohlédni si obrázek a napiš, z kolika atomů se skládá molekula kyslíku.

To se zapisuje O2 .

Kolik atomů kyslíku tvoří tuto molekulu?

J Hůla

Molekule O3 se říká ozón. Má jiné vlastnosti, než kyslík, jehož molekuly tvoří jen 2 atomy.

Vlastnosti látky závisí nejen na tom, které atomy tvoří její molekuly, ale i na jejich počtu a uspořádání.

 

Doplň, z kolika atomů se skládají molekuly těchto prvků a zjisti jejich jména:

N2 =

H2 =

F2 =

Cl2 =

I2 = 

P4 =

S8 =

Br2=

Co znamená

3 O3 ?

4O2 ?

5 S8 ?

Molekuly tvořené z různých atomů jsou sloučeniny

              H2O - voda                  NH3 - amoniak

J Hůla

Vyjádři, co znamená 4H2O:

                               2NH3:

Různých molekul sloučenin je obrovské množství.

Roztřiď následující chemické značky a vzorce podle toho, zda vyjadřují prvky, nebo sloučeniny

PRVKY
SLOUČENINY

Napiš k uvedeným vzorcům sloučenin, kolik prvků je tvoří:

a) NaCl,   KCl,   SiO2,  HI,   Fe2O:

b) NaHCO3,   Ca (HCO3)2 :        

c) CaCO3,   CuFeS2,   CH3COOH :  

Některé molekuly jsou složeny z iontů.

Uvaž, co znamená tento zápis a obrázek:  

VK

Molekulu chloridu sodného – NaCl - vytváří tato iontová vazba.

V pevném stavu vzniká krystalová mřížka, ve které se ionty střídají:

J Hůla podle https://www.quora.com/The-edge-length-of-the-NaCl-unit-cell-is-564-pm-What-is-the-density-of-NaCl


Porovnej tuto krystalovou mřížku s tvarem krystalků soli.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Close_Up_View_Of_Sodium_Chloride_Crystals.jpg
Co se stane se sloučeninou NaCl ve vodě?

Rozpustnost sloučenin, které vznikají iontovou vazbou, je charakteristická.

 

Iontovou vazbou nejčastěji vznikají sloučeniny, které se označují jako soli kovů.

Při rozpouštění se molekuly rozpadají na ionty - molekuly se disociují.

(Podobně je tomu i při roztavení sloučeniny.)

Kdy budou vedle sebe volné ionty Na+ a Cl-?  

Naznač v obrázku šipkami, ke kterému pólu elektrického obvodu budou přitahovány kationty a kam anionty z rozpuštěné soli:

Z prvků a jejich sloučenin se skládají všechny látky kolem nás.

Mnohé sloučeniny vznikají iontovou vazbou, ale obrovské množství zejména sloučenin v organismech vzniká i jinak.


11