7

Země ve vesmíru

Co si představuješ pod slovem vesmír?
Co znázorňuje obrázek?

Přiřaď k obrázkům vesmírných těles jejich názvy

Co je středem této soustavy? Čím se střed vyznačuje?
Jak se označují vesmírná tělesa, která uvolňují energii a kolem nichž se pohybují jiná tělesa?
Jak se nazývají vesmírná tělesa pohybující se kolem hvězdy?
Proč se planety sluneční soustavy nerozlítnou na všechny strany?
Jak se nazývá síla, kterou se přitahují každé dva předměty?

 Ověř si vložením šipky do obrázku, které těleso je ke kterému přitahováno?

Kterým směrem přitahuje planeta Země všechna tělesa? .

Přitahuje Země i tělesa, která se jí nedotýkají? Uveď příklad:

Prostor kolem Země, ve kterém působí gravitační síla Země, se nazývá gravitační pole Země.

Uvaž, které vesmírné těleso má větší gravitační pole – Slunce, nebo Země a proč?

Doplňuj do textu chybějící slova:

1) Čím větší je hmotnost tělesa, tím  je velikost gravitační síly.               

2) S rostoucí vzdáleností mezi tělesy se velikost gravitační síly .  

Porovnej velikost a hmotnost Slunce a Země:

Doplň:  Hmotnost je 330 000x větší, než hmotnost Země.

            Objem  je  1 300 000x větší, než je Země.

Z internetu nebo z literatury zjisti:

Kdo byl Johannes Kepler. Byl to
Kdy žil
Který panovník u nás vládl, když J. Kepler působil v Praze

Jak zjednodušeně zní  Keplerův zákon o pohybu planet kolem Slunce. Doplň:

 Planety obíhají kolem  po eliptických drahách, v jejichž jednom společném ohnisku je 


11