13

Jestliže se tito živočichové přemnoží, mohou úplně znehodnotit pěstované rostliny. Z polí se např. sklidí málo brambor či obilí, ze sadů je červivé ovoce.

Proto jsou velmi důležití i živočichové, kteří se škůdci živí a snižují jejich počet.

Je to některý hmyz (např. slunéčka sedmitečná), na polích ptáci (koroptev polní, káně lesní dříve zvaná káně myšilov, v lese datel, strakapoud) i některé šelmy (lasička, liška a další), v sadech mnoho malých ptáků, jako jsou sýkorky, rehci atd. Tito živočichové udržují rozmanitost přírody a jsou velmi užiteční pro člověka.

Je důležité zajišťovat dobré podmínky pro jejich život. Mezi poli je proto důležité zachovávat meze, v sadech a lesíchvyvěšovat budky pro ptáky, v zimě je správné ptáky přikrmovat apod.  

Lidé používají proti plevelům a škůdcům často různé chemické látky. Tyto látky však ničí i užitečné živočichy (např. slunéčka, zlatoočka a další) a dostávají se do půdy, kde ničí půdní organismy. Jejich zbytky se rozpouštějí ve vodě a dostávají se do těl rostlin. Z rostlin se často připravuje potrava i pro lidi a pro hospodářská zvířata. Tak se mohou nežádoucí chemické látky dostávat do naší potravy a ohrožovat naše zdraví.

Zemědělci proto používají chemické prostředky pro boj s chorobami a škůdci co nejméně a naopak podporují vztahy v přírodě, ponechávají v krajině meze a různou zeleň mimo pole a podporují tak užitečné živočichy.