12

Škůdci a pomocníci na poli 

Lidé zakládají monokultury proto, aby získali co největší množství (výnos) některé rostliny (pole, sady, lesy), nebo živočicha (rybníky).

To však má své velké nevýhody. Pěstované rostliny jsou také potravou pro některé býložravce. Ti se v monokultuře, kde mají velké množství potravy, snadno přemnoží a potom představují škůdce. Příkladem je v poli brambor mandelinka bramborová, v poli pšenice hraboš polní, některý hmyz v sadech, ve smrkových lesích lýkožrout smrkový (kůrovec).  Přemnožit se mohou i různé houby, které se živí jako parazité.