2

Proveď pokus !

 

Sklenička se vzduchem

Přítomnost vzduchu můžeme dokázat také jednoduchým pokusem. Podívej se:

Ponoříme skleničku do vody tak, jak znázorňuje obrázek. Hladina vody v akváriu musí být alespoň tak vysoko, jak vysoká je sklenička.

 

Je snadné ponořit takto skleničku?
O čem to svědčí?