33

Jak se mohou využívat plyny ze vzduchu ?

 

Vyber z uvedených příkladů prací ty, kdy je třeba využít velmi vysoké teploty.

Označ tyto práce:

Který plyn ze vzduchu se přitom využívá?
Proč se využívá?

 

Odhadni, proč mívají v nemocnicích zásobu kyslíku. Kdy se asi využívá.

V nemocnicích se kyslík využívá
Proč se ovoce a zelenina dává do prostředí , které vyplňuje dusík?