31

Rozumíš dobře předpovědi počasí ?

Sleduj v průběhu týdne ve zprávách o počasí údaje o rychlosti větru a zapisuj je do sešitu.

V jakých fyzikálních jednotkách se vyjadřuje rychlost větru?
Který den byla rychlost větru největší?
Jak se vyjadřuje množství vodních srážek?
Který den bylo nejvíce vodních srážek?
Jakým slovem se označuje zařízení pro měření vodních srážek? Odvoď název ze slov: srážka a měření.
zdroj: wikipedia - https://cs.wikipedia.org/wiki/Sr%C3%A1%C5%BEky