51

Proč jsou kolem vody nejstarší lidská obydlí?

 

Jak se jmenuje nejbližší vodní tok?

 

Usuď, proč první vesnice a města lidé budovali kolem potoků a řek.

Uveď 3 příčiny a potom porovnej s ostatními.

Příčina 1
Příčina 2
Příčina 3

 

V čem jste se nejčasteji shodli?