58

Proč lidé budují vodní díla ?

Přiřaď do horního políčka v obrázcích slova RYBNÍK nebo PŘEHRADA a do dolního políčka chov ryb nebo energie

RYBNÍK
PŘEHRADA
Energie
Chov ryb

 

 

Která stavba má význam pro zadržování vody v krajině a při ochraně před povodněmi?  

Uveď příklady sportů, které jsou s těmito stavbami spojené

rybník:    

přehrada: