86

Proveď pokus

 

  1. Udělej si hromádku písku s hladkým povrchem a nalij na ni velký hrnek vody.
  2. Nalej stejné množství vody na podobně svažitý povrch půdy pokrytý rostlinami.
  3. Porovnej, co se stalo.

 

Změnila se hromádka písku?
Změnil se svažitý povrch půdy s rostlinami?
Vyvoď závěr: