83

Jak ty můžeš ovlivnit hospodaření s vodou ?

 

Vyber to, co z uvedených problémů můžeš nejvíce ovlivnit:

 

Jak to ovlivníš?

Uveď dva příklady z domova:
Uveď příklady ze školy: