62

Z čeho jsou různé věci, které potřebujeme?

 

Uveď nejméně 5 příkladů věcí, které běžně používáš. U každého uveď, proč je pro tebe tato věc potřebná.

 

 Příklady lidských výtvorů:                               Význam pro mne:

                  

                  

                  

                  

                  

Porovnej s kamarádem. Na čem jste se shodli?