9

Ze kterých látek jsou tyto známé věci ?

 

Přiřaď obrázky věcí pod slova označující látky

Dřevo
Sklo
Cukr

Nakresli si do sešitku libovolné dvě věci – a zkus vyjádřit, z čeho jsou. Nevíš -li zeptej se….