22

Jak se Země otáčí kolem své osy

Využij glóbus a pozoruj otáčení Země kolem zemské osy. Sleduj, jak na Zemi
dopadají sluneční paprsky do míst, kde je naše republika. 

Jsou obrázky ke slovům den a noc přiřazeny správně?

Den
Noc

Doplň: 

Při otáčení Země kolem zemské osy se střídá
V které denní době bývá největší teplo i nejvíce světla?
Jakým slovem se označuje opačná denní doba?