9

Jak působí Slunce na Zem ?

Co se dostává ze Slunce do jeho okolí?
Co přináší sluneční záření na Zemi?
Jak působí sluneční záření na vodu? Co způsobuje?
Co je proto příčinou oběhu vody?
Jak působí sluneční záření na zemský povrch?
Kam stoupá teplý vzduch?
Co se stane se vzduchem nahoře?
Co tak způsobuje pohyb vzduchu?
Ve kterou roční dobu u nás přestávají růst rostliny?
Čím se toto roční období vyznačuje?