13

Co stále provází Zem ?

 

Co přitahuje Měsíc k Zemi tak, že neuletí pryč?

 

Na Zemi je ovzduší a na Měsíci není.
Porovnej velikost Země a Měsíce a uvaž, proč asi tomu tak je?
Doplň věty:

Země má takovou hmotnost, že ovzduší
Hmotnost Měsíce je mnohem
Ovzduší .
Vidíme Měsíc na obloze stále stejně?