51

Proč se doluje uhlí ?

 

Připravte si ve škole společně nejprve jednoduchý pokus.

Dejte na železnou misku kousek hnědého uhlí a zapalte ho.

Pozoruj, jak hoří, co se uvolňuje do okolí a co v misce zůstává.

Co se uvolňuje do okolí při spalování uhlí?
Co z uhlí zůstává po spálení?
Kde se uhlí spaluje v domácnostech?
Proč lidé používají kamna?
Jak se říká odborníkovi, který pečuje o čistotu komínů?
Proč se musí komíny každý rok čistit?

Prohlédni si obrázek a k následujícím číslům doplň tato slova: PALIVO, KOUŘ, POPEL. 

1. , 2. , 3.