54

Kde se těží horniny ?

Co znázorňuje obrázek?
Jak se jmenuje místo, kde se těží žula, čedič nebo vápenec?
Jak se jmenuje místo, kde se těží písek?
Jak se jmenuje místo, kde se těží štěrk?

 

Zjisti, kde nejblíže se těží některá hornina.

Uveď která hornina:
Nejbližší místo těžby je: