59

Kdo těží bohatství země ?

 

Jak se označuje zaměstnání lidí, kteří dobývají z přírody rudy a uhlí?

 

V jakých dolech mohou horníci těžit?

Přiřaď k uvedeným přírodním zdrojům, v jakých dolech se obvykle těží:

Rudný důl
Hlubinný důl
Povrchový důl
Hnědé uhlí
Železná ruda
Černé uhlí
Ve které z těchto dolů je asi práce horníků nejvíce nebezpečná?