1

Co je na povrchu Země

 

Přiřaď obrázky různých částí zemského povrchu ke slovům podle toho, co znázorňují.

1.
2.
3.
4.
5.
solný důl
skály
krápníkové jeskyně
kameny
půda