Český jazyk

Český jazyk má bohatou slovní zásobu. Má mnoho zvláštních mluvnických jevů, které je třeba si velice pečlivě osvojit. Nejen výslovnost a pravopis, jak jsme zvyklí, ale například i vliv pořadí slov a jiné slovní perličky. Kromě jazykové výuky je též vhodná i výuka literární a dramatická výchova pomůže v motivaci škola hrou.