1

Čím je vnější stavba našeho těla jedinečná ?

Porovnej podle obrázku některé základní části těla králíka se svým tělem. Přiřaď názvy jednotlivých částí těla k obrázkům.

hlava
uši
trup
ocas
p. nohy
z. nohy
Kolik končetin využívá k pohybu králík?
Kolik končetin využívá k pohybu člověk?
K čemu využívá člověk další dvě končetiny?
Co je oporou těla králíka i člověka?
Čím se liší povrch těla člověka a králíka?