6

Co ty umíš ?

 

Vymysli si, jak uděláš z papíru „vlaštovku“ a zkus si ji udělat.
Odpověz:

Co jsi měl(a) včera k večeři?
Co chceš dělat zítra po vyučování?
Jak to sdělíš kamarádovi?
Jak bys mohl(a) zlepšit prostředí ve škole?
Čím zlepšuješ prostředí, když třídíš odpady?