5

Napiš několik vět

Napiš několik vět o odpovědném a neodpovědném nakládání s odpady.

Porovnej své názory s ostatními.

Na čem jste shodli a na čem jste se neshodl?