27

Přečti si a vysvětli

 

Přečti si následující věty a vysvětli jednotlivé věty podrobněji na základě svých znalostí.

Vzduch je všude kolem nás. Je to směs plynů, která je nezbytná pro život na naší planetě. 

Vysvětli:

Teplota vzduchu se v průběhu roku mění a tomu se přizpůsobuje i celý náš život – naše radosti i starosti. 

Vysvětli:

Na naše zdraví má velký vliv také čistota ovzduší, kterou lidé často ohrožují. 

Vysvětli:

Pohyb větru často dokážeme využívat, ale na druhé straně jeho velká rychlost někdy lidem přináší nesmírné utrpení. 

Vysvětli:

Voda a vzduch jsou přírodní živly dobré i zlé a člověkem nepokořené.

Vysvětli: