21

Přečti si a vysvětli následující věty

Přečti si a vysvětli následující věty.

Voda je neživá přírodnina, bez které není život možný.Voda má v přírodě nesčetně mnoho podob a pro člověka představuje nezbytnou podmínku života,
zdraví i vytváření všech lidských výtvorů.

Země se někdy označuje jako planeta vody.