65

Využij slova z povídky k procvičení správných i/y

Slova vyjadřují, co všechno ještě našla
zvířátka z povídky „Jak krteček hledal lékaře
pro nemocnou Zem“ při léčení Země.

Doplň do těchto slov správné i/í nebo y/ý

novny

střep z lahv

konzerv

časopis

televiz

kovová péra z postel

rozbtou plastovou židl

vánoční ozdob

zbtky bar

cedul z Opav

2 voz s kol

tři mís se struhadl

roztrhané map

vozky I automobl

rám se zrcadl

sáček s peněz

drahokam

lamp

nábtek

stare větrolam

talře s vlnkam

kus zábaradl

Které předměty dáš do kontejneru

na kovy?
na plasty?
na sklo?
na papír?
na směsný odpad?
Kam odneseš ostatní věci?
Co na sběrný dvůr?
Co na policii?

11