37

Hledej názvy nerostů a hornin

Slož 4 věty z různě přeházených slov ve 4 sloupcích:

PLASTŮ SKLA ODPADY RECYKLUJÍ
ŠETŘÍME SBÍRÁNÍM KOVOVÉ SE
SBÍRÁNÍM ZDROJE DO KOVY
ROPU PÍSEK SBĚRU  
  ENERGIE ODEVZDÁVÁME  
  ŠETŘÍME    

Věty napiš:

Věty změň do rozkazovacího způsobu: