23

Druhy vody

 1. Seřaď následující druhy vody podle abecedy.
     Sladká, slaná, pitná, užitková, živá, mrtvá, odpadní, mořská, podzemní, povrchová, minerální, ústní, svěcená.

 1. Najdi dva protiklady. ,               

 1. Které druhy vody ze seznamu v přírodě nenajdeš? Kde je najdeš?  kde?
                                                                                                    kde? .

4. Napiš třetí slabiku. .Kolik má písmen? .

M

I

N

E

R

Á

L

N

Í

 1. Napiš první slabiku? . Obsahuje slabikotvorné R? .

M

T

V

Á

 1. Napiš kořen slova

O

D

P

A

D

N

Í

 1. Napiš příponu

P

O

V

R

CH

O

V

Á

 1. Napiš předponu

P

O

D

Z

E

M

N

Í

 1. Napiš do rámečků jednotlivé slabiky. 
  , , , Kolik má slovo slabik?

U

Ž

I

T

K

O

V

Á

10. Napiš do rámečků: ŽIVÁ VODA

Ž

I

V

Á

 

V

O

D

A

tvrdé souhlásky       obojetné souhlásky 

měkké souhlásky      samohlásky